• NOFON championship 2021, nieuw voor vogelliefhebbers.
  • NOFON championship 2021, nouveau pour les amateurs d'oiseaux.

De naam.

 

Vanwaar NOFON?

 

NOFON is de afkorting en samenvoeging van

Nationale Ornithologische Federatie en Fédération Ornithologique Nationale

Dus:  NOF  +  FON  =  NOFON