3th NOFON BELGIAN CHAMPIONSHIP 21 & 22/12/2024

De naam.

 

Vanwaar NOFON?

 

NOFON is de afkorting en samenvoeging van

Nationale Ornithologische Federatie en Fédération Ornithologique Nationale

Dus:  NOF  +  FON  =  NOFON