2nd NOFON BELGIAN CHAMPIONSHIP 16 & 17/12/2023

De naam.

 

Vanwaar NOFON?

 

NOFON is de afkorting en samenvoeging van

Nationale Ornithologische Federatie en Fédération Ornithologique Nationale

Dus:  NOF  +  FON  =  NOFON