3rd OPEN NOFON CHAMPIONSHIP 21 & 22/12/2024

Doelstelling.

NOFON heeft meerdere doelstellingen.

Het jaarlijks organiseren van het nationaal kampioenschap voor zang-, kleur-, sier-, en roofvogels zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Daarnaast, de ornithologische belangen van liefhebbers en federaties verdedigen en beschermen bij nationale en Europese organisaties.

Maar ook evenzeer de kweek van vogels in beschermd milieu aanleren en ondersteunen.