3th NOFON BELGIAN CHAMPIONSHIP 21 & 22/12/2024

Laatste berichten.

 

****    08/03/2024    ****

08-03-2024 Mededeling KBDB - Eendracht maakt macht!

Vandaag vond een vergadering plaats tussen de

  • Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (K.B.O.F.)
  • Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond (A.VI.Bo.)
  • Nationale Raad voor Dierenliefhebbers (NRvDL)

en de

  • Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB)

om bepaalde hete hangijzers, waarmee wij allen worden geconfronteerd, te bespreken zoals o.m. vogelgriep, roofvogels,….

Als voornaamste conclusie kunnen wij melden dat wij allen de handen in elkaar moeten slaan teneinde onze hobby en de hobby van iedere Belg te vrijwaren naar de toekomst toe.

Er werden bovendien afspraken gemaakt over welke stappen er in de eerstkomende weken en maanden SAMEN zullen worden ondernomen.

U hoort nog van ONS!

SAMEN STAAN WE STERK!

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

****    05/01/2024    ****

Om nog wat na te genieten van het 2nd Nofon Belgian Championship werden heel wat foto's op de website geplaatst. U ziet er ook alle master winnaars bij de huldiging. Klik hier op Foto's.

Voor de openingstoespraak, klik hier.

 

****    15/12/2023    ****

U kunt de resultaten van het 2de Nofon Belgian Championship consulteren via deze link.

 

****    20/09/2023    ****

Belangrijke mededeling goedgekeurd door het bestuursorgaan op 19/09/2023.

 

Mededeling Nofon 20 09 2023

****    10/09/2023    ****

Op 09/09/2023 had een bijzondere algemene vergadering plaats. In afwachting van publicatie in het Belgisch Staatsblad kan u al het proces verbaal ervan lezen.

 

****    16/06/2023    ****

Een belangrijke statutenwijziging vindt je hier.

 

****    24/12/2022    ****

Uitslagen vindt je op de pagina uitslagen

Foto's van de prijsuitreiking vindt je hier.

Sfeerfoto's volgen binnenkort.

 

****    02/12/2022    ****

Een plan van de zaal kan u terug vinden door hier te klikken.

 

****    09/11/2022    ****

Maatregel ivm vogelgriep.

Vogels uit beschermings- en bewakingszones van 3 en 10 km mogen niet vervoerd en niet verkocht worden. Het FAVV vraagt daarom aan alle verkopers om een verklaring op eer te ondertekenen. Het document vindt u op de pagina "Vogelverkoop".

 

****    18/09/2022    ****

Nog amper 3 maanden en het is zover, het eerste Nofon championship wordt een feit. We kijken er al naar uit maar het is inmiddels wel ook tijd om onze medewerkers te contacteren en afspraken te maken. En dat kan het best met een document.

Het inschrijvingsformulier voor medewerkers vindt u op de pagina medewerkers of direct door hier te klikken.

 

****    31/08/2022    ****

Wijziging bestuursorgaan, klik hier

 

****    08/06/2022    ****

Wijziging bestuursorgaan, klik hier

 

****    02/04/2022    ****

Op 01/04/2022 had van 10h00 tot 14h00 de 1ste algemene vergadering van Nofon vzw plaats in het Accentis Business Center in Lier. Alle leden van de bestuursorganen van KAOB, KBOF en AVIBO werden hierop uitgenodigd.

Op het programma stond: 

1. Verslag van werking 2021 van het NOFON bestuursorgaan.
2. Financieel verslag 2021.
3. Budgetplan 2022.
4. Verkiezing nieuw lid  bestuursorgaan: Filip Reso ter vervanging         van de overleden Wilfried Vandale.
5. Doelstellingen NOFON.
  - Championship.
  -  Juridisch luik.
   - Toekomst visie voor de vogelliefhebberij.

6. Huldiging ontwerpster NOFON logo.

Meer info over deze statutaire vergadering volgt. Foto's over de huldiging van de ontwerpster van het logo vindt u hier.

 

****    20/03/2022    ****

Het bestuursorgaan van Nofon vzw blijft niet bij de pakken zitten.

Op 03/02 en 19/03  waren er al (online) vergaderingen.

Op 01/04 is er de eerste algemene of statutaire vergadering.

 

****    25/11/2021    ****

Het bestuursorgaan heeft beslist om het Nofon Championship 2021 niet te laten doorgaan. Zie de mededeling hieronder.

 

Afgelasting NOFON Championship 2021
PDF – 365,9 KB

****    14/10/2021    ****

Wij vernemen het onverwacht overlijden van Dhr Wilfried Vandale, lid van het bestuursorgaan van Nofon vzw. 

 

Rouwbrief Wilfried Vandale
PDF – 1,7 MB

****    14/09/2021    ****

Gelieve nota te nemen van een correctie aan de reeksen:

sectie G Europese vogels, master G1, reeksen 94,95,96,98.

 

****    14/09/2021    ****

Iedere winnende "master" ontvangt als beloning een uniek kunstwerk, Het is een bronzen beeld volledig met de hand gemaakt door kunstenaar Boud Ceysens uit Hechtel. "Uniek" is hier wel op zijn plaats want allen zullen ze op de een of andere manier van elkaar verschillen. Omdat foto's niet alles vertellen, het beeld is ongeveer 26 cm groot en weegt circa 2.5 kg. Zie ook foto's.

 

****    10/09/2021    ****

Gelieve nota te nemen van 2 correcties aan de reeksen:

sectie F exoten, master F3, reeks 163

sectie H hybriden, master H1, reeks 28

 

****    30/08/2021    ****

De "Masters" met bijhorende reeksen kan u vanaf heden terug vinden op de pagina NOFON CHAMPIONSHIP -> REEKSEN of via deze link.

 

****    18/08/2021    ****

Onze affiches in A3 en flyers in A5 formaat.

 

****    17/06/2021    ****

 

****    09/05/2021    ****

De 1000 pins werden geleverd en zijn klaar om te verdelen. 

 

****    16/04/2021    ****

Het reglement, opgesteld door het bestuursorgaan, en van toepassing op het Nofon championship 2021 is klaar. Ga naar de pagina reglement of klik hier.

 

****    08/04/2021    ****

Ook de tentoonstellingsverantwoordelijken van het organisatie comité zijn in hun pen gekropen om aanvullende informatie over het Nofon championship te verschaffen aan de liefhebbers. Zij doen dat vanuit een andere invalshoek. Hoe en hoever hun ambitie reikt leest u in de tijdschriften van mei van de 3 samenwerkende federaties KAOB, KBOF en AVIBO. En na publicatie ook hier in het Archief.

   

Nofon Mei 2021
PDF – 124,5 KB

****    28/03/2021    ****

Het dossier betreffende Nofon vzw werd op 22/03/2021 met succes neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Door de kruispuntbank der ondernemingen werd aan de nieuwe vzw het ondernemingsnummer 0765.472.530 toegekend. Dit betekent dat Nofon vzw nu volledige rechtspersoonlijkheid heeft.

Het dossier werd eveneens over gemaakt aan het Bestuur van het Belgisch Staatsblad dat in staat voor de publicatie. Op 24/03/2021 was het dan zover. U kan deze consulteren op de pagina Staatsblad.

 

****    04/03/2021    ****

In de tijdschriften van april zal u een artikel vinden van Jan Van Looy, secretaris van Nofon vzw. Hij zal het ondermeer hebben over de structuur, de timing, de masters en andere info over Nofon.

Van zodra het artikel gepubliceerd wordt zal u het ook hier kunnen downloaden. 

 

Nofon April 2021
PDF – 191,5 KB

****    18/02/2021    ****

In de maandbladen van maart zal een woord van de voorzitters van KAOB, KBOF en AVIBO verschijnen. Van zodra het artikel gepubliceerd wordt zal u het ook hier kunnen downloaden.

 

Nofon Maart 2021
PDF – 111,6 KB