NOFON Championship: 16, 17 & 18/12/2022

Belgisch Staatsblad.

 

Op  02/05/2022 verscheen in het Belgisch staatsblad een wijziging van het bestuursorgaan. Filip Reso vervangt Wilfried Vandale die overleden is.

 

Staatsblad 02 05 2022
PDF – 90,2 KB

Het dossier betreffende Nofon vzw werd op 22/03/2021 met succes neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Door de kruispuntbank der ondernemingen werd aan de nieuwe vzw het ondernemingsnummer 0765.472.530 toegekend. Dit betekent dat Nofon vzw nu volledige rechtspersoonlijkheid heeft.

Het dossier werd eveneens over gemaakt aan het Bestuur van het Belgisch Staatsblad dat in staat voor de publicatie. Op 24/03/2021 was het dan zover. U kan dit hieronder consulteren.

 

Nofon Belgisch Staatsblad
PDF – 92,3 KB