3th NOFON BELGIAN CHAMPIONSHIP 21 & 22/12/2024

Ontwerp logo.

Een naam hebben we, nu nog een logo vinden.

 

Daarom hadden de stichters beslist om een ontwerpwedstrijd te organiseren teneinde creatievelingen te vinden om hen aan een logo te helpen.

En niet zomaar een logo, het diende te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moesten NOFON of NOF-FON, dat was op dat moment nog niet duidelijk, in het logo opgenomen worden. Vermits het om een nationale aangelegenheid gaat dienden ook de kleuren van België, zwart, geel en rood, in het logo tot uiting te komen.

De ontwerpwedstrijd werd gepubliceerd in de maandbladen van KAOB, KBOF en AVIBO en op sociale media waar het meermaals gedeeld werd.

Voor het ontwerp en afstand van auteursrechten zou de winnaar of winnares beloond worden. Ook niet KAOB, KBOF en AVIBO leden konden aan de wedstrijd deelnemen.

Lees verder op de volgende pagina.