2nd NOFON BELGIAN CHAMPIONSHIP 16 & 17/12/2023

Statuten - Belgisch Staatsblad.

 

Statuten zijn essentieel voor een vzw.

Zij bevatten informatie over de oprichters, de zetel en het doel van de vzw. Alsook over de leden, het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

 

Proces verbaal bijzondere algemene vergadering dd 09/06/2023.

Nofon Statuten 2023 09 09 Nl

Op 16/06/2023 verschenen in het Belgisch staatsblad de wijzigingen van zetel en bestuurders. Het adres van de zetel werd overgeplaatst en 3 leden van het bestuursorgaan werden vervangen.

Staatsblad 2023 06 16

Op  02/05/2022 verscheen in het Belgisch staatsblad een wijziging van het bestuursorgaan. Filip Reso vervangt Wilfried Vandale die overleden is.

Staatsblad 2022 05 02

Het dossier betreffende Nofon vzw werd op 22/03/2021 met succes neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Door de kruispuntbank der ondernemingen werd aan de nieuwe vzw het ondernemingsnummer 0765.472.530 toegekend. Dit betekent dat Nofon vzw nu volledige rechtspersoonlijkheid heeft.

Het dossier werd eveneens over gemaakt aan het Bestuur van het Belgisch Staatsblad dat in staat voor de publicatie. Op 24/03/2021 was het dan zover. U kan dit hieronder consulteren.

Staatsblad 2021 03 22